Lemvigh-Mllers Fonde
Af Kjeld Roesgaard ons. 6. feb. 2013

Lemvigh-Mller har to fonde: I.F. Lemvigh Mllers Fond og Lemvigh-Mller Fonden

De sttter begge kulturelle forml som et blandt flere andre forml, og i 2012 uddelte fondene i alt ca. 6,8 mio. kr. Udover forml af kulturel, national, humanitr og social art sttter fondene hhv. medlemmer af Lemvigh-Mller-slgten og koncernens medarbejdere, ligesom de uddeler legater og scholarships i samarbejde med en rkke uddannelsesinstitutioner.

Begge fondes mlstning er, at sttten skal komme dem til gode, der har mest gavn af den. Derfor vil fonden typisk sttte dem, der ikke er s konomisk velpolstrede og ikke modtager offentlig sttte.

I denne artikel fortller bestyrelsesformand Christian Lemvigh-Mller om virksomhedens vrdier og sttte til velgrenhed.

Under almennyttige forml sttter fondene IKKE:

  • Enkeltpersoner
  • Offentlige institutioner
  • Studierejser og ophold i udlandet
  • Musikudgivelser og tv-programmer
  • Politiske organisationer og andre politiske forml

Ansgning indsendes pr. post eller e-mail og manskal bl.a. medsende seneste rsregnskab. Mangelfulde ansgninger vil ikke blive behandlet se hjemmesiden.

Nste ansgningsfrist (dd 05.02.2013) er 23. april 2013.

.

Frister
et par gange rligt se hjemmeside;skriftligt svar i lbet af 3-5 uger om viderebehandling/afslag.

Bevillinger
Samlet giver fondene flere mio. til almennyttige forml.

web
lmfond.dk/

Eksempler p donationer

Louisiana

Danske Hospitalsklovne

Det Danske Institut i Rom